FREESHIP TOÀN QUỐC CHO ĐƠN HÀNG TỪ 299K

Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

 • PARADOX thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất có thể.
 • Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin về đơn hàng và các thông tin tài chính liên quan.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 • PARADOX thu thập thông tin cá nhân chỉ khi bạn cung cấp cho PARADOX hoặc khi bạn đồng ý PARADOX thu thập thông tin đó.
 • PARADOX sử dụng các biểu mẫu và cookie để thu thập thông tin về khách hàng và hoạt động trên trang web của PARADOX.

3. BẢO MẬT THÔNG TIN

 • PARADOX cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
 • PARADOX sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ.
 • PARADOX chỉ cho phép nhân viên có nhiệm vụ cụ thể truy cập vào thông tin cá nhân, và họ phải tuân thủ các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • PARADOX sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng, xử lý đơn hàng và cung cấp thông tin liên quan đến trạng thái đơn hàng.
 • PARADOX có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ khách hàng về các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt và cập nhật mới nhất về sản phẩm.

5. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • PARADOX không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía khách hàng.
 • PARADOX có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba sau đây chỉ trong các trường hợp sau:

  a. Đối tác liên kết: PARADOX có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác liên kết nhằm cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến quần áo thời trang, bao gồm vận chuyển, thanh toán, và quảng cáo.

  b. Nhà cung cấp dịch vụ: PARADOX có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài mà PARADOX thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như dịch vụ lưu trữ dữ liệu, xử lý thanh toán, quản lý khách hàng, và phân tích dữ liệu.

  c. Tuân thủ yêu cầu pháp luật: PARADOX có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc các tổ chức chính phủ có thẩm quyền để tuân thủ các quy định pháp lý, bảo vệ quyền lợi và tài sản của PARADOX, và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

  d. Bảo vệ quyền lợi và an ninh: PARADOX có thể chia sẻ thông tin cá nhân để bảo vệ quyền lợi và an ninh của PARADOX, khách hàng và cộng đồng, bao gồm phòng ngừa các hoạt động gian lận, xâm phạm bảo mật và bất hợp pháp

6. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

 • Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của PARADOX.
 • Khách hàng cũng có quyền rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.
 • PARADOX cam kết cung cấp khách hàng một cách để liên hệ với PARADOX và yêu cầu thực hiện các quyền riêng tư của họ.

 

PARADOX cam kết tuân thủ chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo vệ một cách an toàn và bảo mật. PARADOX có thể điều chỉnh chính sách này theo thời gian.

Cảm ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật của PARADOX. PARADOX cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách này có thể được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian để phù hợp với thay đổi trong quy định pháp luật và các yêu cầu kinh doanh. Bất kỳ sự thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này sẽ được công bố trên trang web của PARADOX và có hiệu lực ngay khi được cập nhật. Vì vậy, PARADOX khuyến nghị bạn kiểm tra định kỳ để nắm bắt thông tin mới nhất về chính sách bảo mật của PARADOX.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với PARADOX thông qua các thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của PARADOX.

Một lần nữa, PARADOX xin cam đoan rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và sử dụng một cách có trách nhiệm.